Algemene voorwaarden lease calculator IVECO Capital

De voorraadleasecalculator op voorraad.iveco.nl is eigendom van IVECO NLS. Aan deze calculator en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een definitieve berekening van het leasebedrag kunt u een offerte aanvragen of contact opnemen met uw verkoper. Hieronder staan de belangrijkste algemene voorwaarden, wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele (actie)voorwaarden kunt u contact opnemen met uw verkoper.


• Definitieve bindende aanbiedingen zijn onder voorbehoud van kredietgoedkeuring door IVECO Capital en gebaseerd op de huidige marktrente;
• De tarieven in deze calculator zijn geldig voor contracten af te sluiten/activeren binnen de geldigheidsperiode van deze calculator;
• Indien vóór de aanvangsdatum van de leaseperiode de referentierente (waarvan IVECO Capital bij berekening van de leasetermijnen is uitgegaan) wijzigt met meer dan 0,20%, is IVECO Capital bevoegd het bedrag van de leasetermijnen aan te passen;
• Alle voorstellen en overeenkomsten moeten worden getoetst aan de verplichte interne regels, de KYC-regels (Know Your Customer) en de voor IVECO Capital geldende wet- en regelgeving;
• Maandtermijnen zijn o.b.v. Financial Lease, automatische incasso en betaling vooraf;
• Eenmalige documentatiekosten bedragen € 199,00 per contract. Juridische koopoptie per expiratiedatum bedraagt EUR 100,00 per contract;
• Minimale inruil/aanbetaling bedraagt 10% van de gehele netto voertuigprijs exclusief BTW (actie tarieven);
• IVECO Capital heeft te allen tijde het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen en/of acties te beëindigen;
• Andere alternatieve financieringsmogelijkheden zijn te allen tijde bespreekbaar;
• Aan deze calculator en berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden;
• De overeenkomst Financial Lease wordt aangeboden door CNHi Industrial Capital BV handelend onder IVECO Capital, kamer van koophandel nummer 33015645;
• Voor meer informatie: neem contact op met uw eigen dealer of IVECO Capital (e-mail: cnhcapitalbenelux@cnhind.com).


Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 augustus 2021.

Veelgestelde vragen